Privacy

Als psychologiepraktijk hechten wij uiteraard het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uw psycholoog gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. Zo wordt zonder uw toestemming geen informatie aan anderen vertrekt. Ook vindt de uitwisseling van gegevens aan huisartsen via een beveiligde verbinding (Zorgmail) plaats.

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt duidelijke eisen aan techniek (bijv. website en email), processen (informatieverwerking) en de praktijkcultuur. Zorgverleners dienen zich te houden aan AVG en NEN 7510.

Psychologie Praktijk Damman gebruikt een ‘standaard’ e-mail. Via dit mailadres kunnen we afspraken maken of niet privacygevoelige informatie delen. Volgens de wetgeving mag via deze e-mail geen privacygevoelige informatie verstuurd worden. Mocht dit wel nodig zijn dan wordt hiervoor gebruik gemaakt van Zorgmail. Verder kan er informatie met u gedeeld worden via het onlinedossiersysteem. Bij vragen die niet kunnen wachten tot een volgende afspraak en wel privacygevoelig zijn, is het verzoek om te bellen.

In het Privacy-statement van de Psychologie Praktijk Damman vindt u in het kader van deze verordening de complete verklaring over hoe wij als praktijk omgaan met uw privacy.  Hierin vindt u ook informatie over de bewaartermijn van uw dossier en uw rechten m.b.t. inzage en het opvragen van uw dossier.

Het privacystatement van Psychologie Praktijk Damman kunt u hier downloaden.

Zorgvraagtypering GGZ

Uw behandelaar kiest voor u op basis van zijn of haar expertise een ‘zorgvraagtype’. Dat vertelt in grote lijnen over uw klachten en hoeveel zorg u ongeveer nodig heeft. De behandelaar kiest dit zorgvraagtype na het invullen van een speciaal daarvoor ontworpen vragenlijst. Uw behandelaar geeft informatie over de zorgvraag door aan de NZa. Het inzicht in zorgvraagtypes helpt onder andere om de ggz voor iedereen beschikbaar te houden. Dat is belangrijk in deze tijd waarin er lange wachttijden zijn in de ggz. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hierin een belangrijke rol. Om dat inzicht te krijgen, vraagt de NZa via uw behandelaar informatie over uw zorgvraagtype en behandeling. Wij vragen niet uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum of bsn-nummer. We kunnen de informatie over uw zorgvraagtype en behandeling niet aan u persoonlijk koppelen. 
Voor meer informatie over zorgvraagtypering, kijkt u hier.