Behandeling

Procedure

Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en diagnostiek bepaalt uw psycholoog of uw probleem binnen de gb-ggz valt en welk traject geïndiceerd is (een kort, middel, intensief of chronisch zorgzwaarteprodukt). In overleg met u wordt de duur en de frequentie van de behandeling afgestemd. Deze gegevens worden vastgelegd in een behandelovereenkomst, welke u dient te ondertekenen.

Afhankelijk van uw klachten zult u kortere of langere tijd in behandeling zijn. Bij de start van uw behandeling en als u uw behandeling heeft afgesloten, ontvangt uw verwijzer informatie over uw behandeling, nadat u hier toestemming voor gegeven heeft.

Om na te gaan of de behandeling die u heeft gekregen ook tot een vermindering van uw klachten heeft geleid, maak ik gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst, de SQ48. Ik zal u vragen om deze vragenlijst aan het begin en aan het eind van uw behandeltraject in te vullen, waarna we uw scores van het begin en het eind met elkaar vergelijken om na te gaan of de behandeling het gewenste effect gehad heeft.

Psychologie Praktijk Damman biedt de mogelijkheid om te behandelen aan huis (bedoelt voor cliënten die minder mobiel zijn). In principe vindt de behandeling plaats in het gezondheidscentrum in Gieten of in Borger. Voelt u zich niet prettig in een kantooromgeving en wandelt u liever tijdens een gesprek? Dan gaan we aan de wandel. 

Behandelvormen

Hieronder vindt u de verschillende behandelvormen die door mij gebruikt worden.

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische problemen, zoals angsten, depressie, verslavingen,
eetstoornissen en meer.

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal uw spanning vaak eerder verergeren dan verminderen. In een gedragstherapeutische behandeling brengt u met uw therapeut eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut u om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Zowel het inventariseren van het gedrag waar u last van heeft als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doet u samen met de therapeut.

Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoekt u met uw therapeut of die wijze van denken wel helemaal klopt. Wanneer blijkt dat u geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoekt u samen uit welke manier van denken passender is. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en het ontwikkelen van positievere gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke oefeningen en huiswerkafspraken. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden.

Cognitieve gedragstherapie behandelt dus uw gedrag en uw gedachten. Door anders te reageren veranderen uw gevoel en uw gedachten. Door uw gedachten te veranderen wijzigen uw gevoel en uw gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met u samen om tot verbetering van uw klachten te komen. De therapeut sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij uw problemen. Het is een actieve manier van behandelen: u moet in de therapiesessies actief aan de slag met vragenlijsten en oefeningen. Daarnaast spreekt u met de therapeut huiswerkopdrachten af om zelf ook thuis of op het werk aan uw problemen te werken.

Hoe goed werkt cognitieve gedragstherapie?
Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan. Heel vaak blijkt deze methode een zeer effectieve psychotherapie te zijn. Vaak effectiever dan medicijnen, zeker op de langere termijn. Cognitieve gedragstherapie geldt volgens officiële richtlijnen als de psychologische behandeling van eerste keus voor angststoornissen, milde depressies, eetstoornissen (boulimia nervosa), alcoholverslaving, impuls- en psychosomatische problemen (vermoeidheid, (hoofd)pijn, paniek, burnout). Dit wil echter niet zeggen dat alle patiënten baat hebben bij cognitieve gedragstherapie. De effecten zijn per persoon verschillend. Soms kunnen ook andere psychologische behandelingen werkzaam zijn voor bepaalde problemen bij bepaalde patiënten. Het onderzoek naar het verder verfijnen en uitbreiden van psychologische behandelmethoden voor psychische stoornissen gaat dan ook verder.

EMDR
EMDR is een van de meest effectieve therapievormen om traumatische gebeurtenissen  te verwerken. EMDR wordt met name ingezet bij de behandeling van PTSS en andere trauma-gerelateerde angststoornissen.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR therapie is een behandelvorm waarbij u de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door uw therapeut wordt afgeleid met afleidende stimulansen. Dit zijn meestal handbewegingen, maar kunnen ook geluiden zijn, die links en rechts worden aangeboden.

Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal vragen wat er in uw gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er iets in uw gevoelens. U wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna de behandeling herhaald wordt.

De ervaringen met EMDR van de afgelopen jaren hebben laten zien dat deze behandelmethode bij meer psychische klachten een effectieve therapie kan zijn. Uitgangspunt is dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen zoals:

  • nare ervaringen op medisch gebied
  • werkgerelateerde gebeurtenissen
  • beschamende, pest- of verlieservaringen

Door middel van EMDR wordt het natuurlijk verwerkingsmechanisme gestimuleerd met als gevolg dat de nare herinnering haar emotionele lading verliest en de gebeurtenis meer een plek krijgt.

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken.

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie is gericht op het doel dat de cliënt wil bereiken. Deze therapie begint steeds met het eind voor ogen. Wat wil de cliënt bereiken, waar wordt hij of zij blij van? Er wordt door de therapeut gebruik gemaakt van de wondervraag, uitzonderingen en schaalvragen. De therapeut heeft een nieuwsgierige en respectvolle houding. De cliënt is bepalend voor het succes van oplossingsgerichte therapie. De therapeut helpt hem zijn kracht naar boven te halen en te concretiseren.