Klachtenregeling

Klachten over de bejegening door uw psycholoog of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelend psycholoog zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelend psycholoog op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

Klachtenfunctionaris

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de cliënt kan benaderen als deze een klacht heeft over zijn behandelaar. U kunt uw klacht in eerste instantie met uw behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of krijgt u onvoldoende gehoor. In dat geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kan spelen bij de klachtafhandeling. De klachtenfunctionaris voor Psychologie Praktijk Damman is Marieke GransbergenHet e-mailadres waarop zij te bereiken is, is: m.gransbergen@lvvp.info .


Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken

U kunt uw klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000,-. U krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via respectievelijk Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).