Algemene informatie

Hieronder vind u de Algemene voorwaarden van Psychologie Praktijk Damman.

Verwijzing

Om voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. De verwijzing dient voorzien te zijn van uw persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, BSN en verzekeringsgegevens), de datum van afgifte en een handtekening van de verwijzer. Hierin moet, naast deze administratieve gegevens, in ieder geval genoemd worden dat de huisarts u verwijst voor BGGZ en wat de vermoedelijke diagnose of stoornis is. Deze brief moet geschreven zijn vóór het eerste gesprek met uw psycholoog.

De behandeling

Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en diagnostiek bepaalt uw psycholoog of uw probleem binnen de BGGZ valt en welk traject geïndiceerd wordt (een kort, middel, intensief of chronisch zorgzwaarteprodukt). In overleg met u worden de duur en de frequentie van de behandeling afgestemd. Deze gegevens worden vastgelegd in een behandelovereenkomst, welke u dient te ondertekenen.

Psychologie Praktijk Damman biedt de mogelijkheid om te behandelen aan huis (bedoelt voor cliënten die minder mobiel zijn). In principe vindt de behandeling plaats in het gezondheidscentrum in Gieten of in Borger. Voelt u zich niet prettig in een kantooromgeving en wandelt u liever tijdens een gesprek? Dan gaan we aan de wandel. 

Verhindering

Het afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren aan de psycholoog te worden doorgegeven. Dit kan ook door het inspreken van de voicemail. Als u later afzegt, zie ik mij genoodzaakt om een bedrag voor de gereserveerde tijd (€50,-) rechtstreeks bij u in rekening te brengen.

Afwezigheid behandelend psycholoog

Bij kortdurende onverwachte afwezigheid van de psycholoog, zoals bij ziekte, vindt er in principe geen vervanging van de behandelaar plaats. Bij langdurige afwezigheid van uw psycholoog, zoals bij vakantie, zal eventuele vervanging in overleg met u geregeld worden.

Wijzigingen doorgeven

Ik verzoek u vriendelijk om alle wijzigingen aangaande persoonlijke en verzekeringsgegevens zo spoedig mogelijk aan mij door te geven.

Uw dossier wordt 15 jaar door de praktijk bewaard. Dit is een wettelijk vastgestelde termijn.