Informatie voor verwijzers

Huisartsen en medisch specialisten kunnen patiënten met psychische klachten doorverwijzen naar Psychologie Praktijk Damman. Met ingang van 1 januari 2014 moet u als verwijzer de keuze maken tussen de generalistische basis GGZ (kortdurende zorg) en de specialistische GGZ (complexe, langdurende zorg).

Psychologie Praktijk Damman biedt hulp binnen de generalistische basis GGZ.

Uw patiënt komt pas voor vergoeding van zijn/haar behandeling in aanmerking als hij/zij in het bezit is van een correcte verwijsbrief. De verwijsbrief moet naar de maatstaven van de NZa en de zorgverzekeraars de volgende informatie bevatten:

  • De naam van mijn praktijk
  • De datum van de verwijzing (deze moet vóór de datum van de intake bij de psycholoog liggen)
  • De vermelding van een (vermoede) psychische (DSM5) stoornis met hierbij de verwijzing naar de Basis-GGZ
  • Uw AGB code, met uw naam en woonplaats en uw handtekening en/of stempel van de praktijk
  • Naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van de patiënt

De verwijsbrief kunt u verzenden via zorgdomein. De cliënt kan vervolgens contact opnemen met de praktijk voor het plannen van een intake.

Terugkoppeling

Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u schriftelijk bericht over het verloop en het resultaat van de therapie. Deze terugkoppeling vindt zoveel mogelijk plaats via Zorgdomein.

Ik zie uw verwijzingen graag tegemoet.