Aanmelding

Heeft u psychische hulp nodig en wilt u voor de behandeling van uw klachten in aanmerking komen voor een vergoeding door uw verzekering? Gaat u dan altijd eerst naar uw huisarts. Deze maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van uw problemen en kan u vervolgens doorverwijzen naar Psychologie Praktijk Damman. Een verwijsbrief is noodzakelijk om voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Aanmelding

U kunt op een aantal manieren contact opnemen met Psychologie Praktijk Damman:

  • U kunt bellen met 06 – 43229366. Krijgt u de voicemail, dan kunt u een boodschap met uw telefoonnummer inspreken. U wordt dan teruggebeld.
  • U kunt het aanmeldformulier onderaan deze pagina invullen. U wordt dan desgewenst via e-mail of per telefoon benaderd voor het maken van een eerste afspraak.

Aanmeldformulier