Welkom

Welkom op de website van Psychologie Praktijk Damman. Binnen deze praktijk wordt psychische hulp geboden aan volwassenen. De praktijk bestaat sinds 2014 en heeft vestigingen in Gieten en Borger.

In de praktijk worden behandelingen geboden binnen Generalistische Basis GGZ (gb-ggz). Binnen de gb-ggz wordt psychologische hulp geboden aan mensen met lichte tot matige psychische problemen. De duur van de behandeling is kort tot middellang.

De cliënt staat tijdens de behandeling centraal. In een behandeling hecht ik belang aan het creëren van een veilige, positieve en respectvolle omgeving zodat de cliënt zich geaccepteerd voelt. Belangrijke ingrediënten hierbij vind ik deskundigheid, betrokkenheid, empathie, erkenning en humor. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan het bereiken van diens behandeldoelen. Ik sta de cliënt hierin bij door te luisteren, mee te denken en verschillende technieken toe te passen, zodanig dat hij/zij op eigen kracht verder kan en met vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan.