Depressie

Een depressie is de meest voorkomende psychische aandoening. In Nederland krijgt bijna 20% van de bevolking ooit in het leven te maken met een depressie.

We kennen allemaal verschillende stemmingen. De ene dag of het ene moment zijn we vrolijk en blij, maar op een ander moment kunnen we somber of boos zijn. Meestal past onze gemoedstoestand bij de situatie waarin we ons bevinden. Wanneer dit niet geval is, of wanneer wanneer de stemmingen te hevig zijn, is er mogelijk sprake van een stemmingsstoornis. Onder stemmingsstoornissen worden verstoringen van de normale stemming verstaan.

Verschillende soorten depressies

Er zijn verschillende soorten depressies. Hieronder vindt u informatie.

Depressie
Iedereen voelt zich wel eens somber. We spreken dan van een ‘dipje’. De somberheid kan veroorzaakt worden door een teleurstelling, ziekte in de familie of een ruzie. Meestal verdwijnt het ‘dipje’ vanzelf. Maar het kan zijn dat u zich somber  en terneergeslagen blijft voelen. Niemand kan u opvrolijken, niets interesseert u meer. U voelt zich leeg en futloos, uw concentratie neemt af en u voelt zich soms prikkelbaar. Het leven lijkt uitzichtloos. Wanneer zo’n ‘dipje’ niet verdwijnt, kan het zijn dat u een depressie hebt. Een depressie is vaak een gevolg van een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis maar ook erfelijke factoren spelen soms een rol. Een depressie heet ook wel een unipoliare stoornis.

Dysthyme stoornis
Een dysthyme stoornis is een minder ernstige maar een langdurige depressie. U bent het grootste deel van de dag en minstens een aantal dagen per week neerslachtig of verdrietig. Deze depressieve gevoelens bestaan al langer dan twee jaar en u beleeft al lange tijd veel minder plezier aan het leven dan voorheen.

Depressie bij ouderen
Zo’n 20% van alle ouderen in ons land hebben last van depressieve klachten. Meestal is hun stemming niet zozeer somber, maar eerder vlak en gelaten. Vaak klagen zij over vermoeidheid of lusteloosheid. Depressie bij ouderen kan zich uiten in gedragsveranderingen zoals desinteresse voor dagelijkse bezigheden en hobby’s of voor hun uiterlijk. De klachten van ouderen worden vaak toegeschreven aan hun hoge leeftijd, waardoor een depressie vaak niet herkend wordt. Een depressie bij ouderen wordt ook wel eens aangezien voor (beginnende) dementie. Dat komt doordat de concentratieproblemen, besluiteloosheid en verwardheid aangezien kunnen worden voor dementie.

Behandeling
De behandeling van een depressie kan vormgegeven worden door middel van cognitieve gedragstherapie, medicatie of een combinatie van beide. De cognitieve gedragstherapie richt zich op het verband tussen denken en voelen. In de therapie wordt geleerd hoe men zelf invloed kan hebben op de gevoelens en daarmee de sombere gevoelens kan verminderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan wat men nog doet in relatie tot de stemming.